BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Salı , Aralık 12 2017
Home / Psikoloji / Kuramlar ve Yaklaşımlar

Kuramlar ve Yaklaşımlar

Psikoterapi Nedir ? Tanımı

Psikoterapi sürecinde dinleme en güçlü ve temel araçtır ve pasif bir süreç değil, etkin bir süreçtir. Eşduyum yapabilmek, psikoterapistin kendisini bir an için hastanın yerine koyarak o durumda neler duyabileceğini, düşünebileceğini, nasıl davranabileceğini anlamaya çalışmaktır. Psikoterapide hasta ile ilgilenme taraf tutmama, yargılamama, esnek olabilme son derece önemlidir. Wolberg (1967) psikoterapiyi, psikolojik anlamda duygusal nitelikli problemlere uzman bir kişinin hasta ile ...

Devamı

ADLER ve BİREYSEL PSİKOLOJİ (Aşağılık Kompleksi)

ADLER ve BİREYSEL PSİKOLOJİ (Aşağılık Kompleksi) İnsan Doğasına Bakış Þ İnsanlar birincil olarak sosyal dürtüler tarafından güdülenirler. Kadınlar ve erkekler sosyal varlıklar olarak yaşamın içerisinde birbirleriyle ilişki kurarak, kendilerine özgü bir tarz, yegane olmayı hedeflerler. Kişiliğin cinsel değil sosyal belirleyicileri üzerinde durur, ona göre davranış, amaç yönelimlidir. İnsan güdülenmesinin temeli güven kazanma ve aşağılık duygusunun üstesinden gelmektir. Temel aşağılık duygusu bizi ...

Devamı

Psikanalatik Terapi Hangi Durumlarda Etkilidir

PSİKANALİTİK TERAPİNİN ETKİLİ OLDUĞU DURUMLAR Psikanalizde, birinci düzeyde etkili olduğu durumlar, semptom yaratan psikolojik çatışmalardır. Psikanalizin fobi, obsesif-kompülsif bozukluk, bazı anksiyete bozuklukları, hafif depresyon ( distimik bozukluk), bazı kişilik bozuklukları ve bazı implus kontrol bozuklukları (aşırı yeme, saldırganlık, kumarbazlık…)’ nda etkili bir tedavi şeklidir. Ancak tanıdan daha önemlisi, hastanın kendisini derinliğine analizde  işbirliği sağlanması ve benlik farkındalığını içrel değişime dönüştürebilme ...

Devamı

Psikanalitik Terapide Terapist Hasta İlişkisi ve Terapi Süreci

TERAPİST-HASTA İLİŞKİLERİ Danışanın analistle ilişkileri transferans kavramı içinde yer alır. Transferans süreci psikanalitik yaklaşımın odak noktasıdır. Transferans hastanın geçmişindeki önemli kişilerin hasta üzerinde yarattığı etkiye ilişkin bilgi sağlamaktır. Terapi ilerledikçe çocukluktaki duygu ve çatışmalar derinden yüzeye çıkar. Danışan duygusal olarak represe olur. Güvenip güvenmeme, sevmeye karşılık nefret, bağımlılığa karşı bağımsızlık, otoriteye karşı utanç ve suçluluk … gibi çatışmalar ve bunlara ...

Devamı

Psikanalitik Yaklaşımda Savunma Mekanizmaları

SAVUNMA MEKANİZMALARI                Bireyin anksiyete ile başa çıkmasında ve egonun hasar görmemesinde yardımcıdır. Patolojik olmaları gerekmez. Gerçek ile yüzleşmekten kaçınma ve bir yaşam stili olma sözkonusu değilse, uyumsaal değere ssahiptritr. Savunmalar kişinin gelişim düzeyine ve anksiyatenin derecesine göre kullanılır. Genelde 2 özellikleri vardır: Gerçeği bozar veya inkar ederler b. Bilinçdışı düzeyde işlev görürler Freud’un kuramına göre gerilimi azaltarak denge sağlamada ...

Devamı

Freuda Göre Anksiyete

ANKSİYETE (Freud) Psikanalitik görüşte, insan doğasını anlamanın bir yolu da, bu kavramda kapsamlı olarak ele alınan anksiyete kavramıdır. Anksiyete, bizi birşeyler yapmaya iten bir gerilim durumudur. İd-ego-süper ego arasındaki çatışmalar sonucu ortaya çıkar. Bunun işlevi, egoyu bilinç dışı dürtülerrin ortaya çıkması tehdidine karşı uyarmaktırr. Eğer ego akılcı ve direkt yöntemlerle anksiyeteyi kontrol edemezse, gerçek dışı yöntemlere yani savunma mekanizmalarına başvurur. ...

Devamı

Psikanalitik Terapi ve Kavramlar

PSİKANALİTİK TERAPİ Anahtar Kavramlar Kişiliğin Yapısı: Bunlar süreç isimleri olup birbirinden bağımsız işlev görmezler. Sadece kişiliğin anlaşılmasını sağlamak için belirlenmiş hipotetik yapılardır. İd, biyolojik; ego, psikolojik; süperego, sosyal yönleridir. İD Þ İnsan doğduğu zaman tamamıyla id’dir. Psişik enerjinin kaynağıdır. İç güdülerin merkezidir. Organizasyon yoktur. İsteyicidir ve kararlıdır. Birinci süreç düşünceye göre işlev görür. Bunun anlamı zaman, mekan ve mantık kavramının ...

Devamı

Bilişsel Davranışsal Kuram Nedir Özellikleri

Bilişsel davranışsal terapi, düşüncelerinizi ve tepkilerinizi etkileyerek duygularınızı değiştirmenizi sağlar. Bir arkadaşınızla tartışmanız sizi nasıl kötü hissettirebiliyorsa kendinize ne söylediğiniz de duygularınızı etkiler. Kendinize söylediğiniz farkında olmadığınız düşünceler kafanızın içinde dolanır ve depresyona ya da endişeye neden olur. BDT (bilişsel davranışsal terapi) şu konularda size yardımcı olabilir: •İnanışlarınızı, fikirlerinizi, tutumunuzu, varsayımlarınızı, zihinsel imgelemelerinizi ve kafanızı meşgul eden konuları değiştirmenize yardımcı ...

Devamı

Psianalitik Yaklaşımda Bilinaltı ve Buzdağı Benzetmesi

Bilinç Seviyeleri ve Buzdağı Benzetmesi Freud’un bilincin çeşitli katmanlarından bahsettiği kuramı “topografik zihin modeli” olarak da adlandırılıyor. Topografinin sözcük olarak yer betimi anlamına geldiğini göz önünde bulunduracak olursak buzdağı ve bilinç arasındaki benzeşimi kurmak çok da zor olmuyor. Çünkü Freud, bilinci bir buzdağına benzeterek farklı bilinç aşamalarını bu buzdağının suyun altında ve üstünde kalan kısımlarıyla, yerlerini su seviyesine göre betimleyerek ...

Devamı

Holland Mesleki Gelişim Kuramı Hakkında

Holland mesleki gelişim ve meslek seçimi konularında yapmış olduğu çalışmalarda mesleki gelişim alanında tanınmış popüler bir isimdir. 1959 yılından bu yana yapmış olduğu çalışmalarda meslek seçiminin,bireyin kişiliği ile çevresinin uyumu sonucu gerçekleştiğini belirtmiş ve kişilik kuramı olarak biline kendi mesleki rehberlik kuramını ortaya koymuştur.aslında Holland’ın kuramı bir özellik kavramı olarakta görülebilir. Çünkü,Holland’ın kuramında kişiler özellikleri bakımından 6 gruba,yine yaşadıkları çevrede ...

Devamı
Close